Schoolaanbod

Inleiding:

Tijdens WO1 werd België door Duitsland bezet, Nederland bleef neutraal. De Belgisch-Nederlandse grens was een grens tussen oorlog en vrede. Met een elektrische draadversperring van 2.000 volt sloot de Duitse bezetter van medio 1915 tot november 1918 heel deze rijksgrens af in een poging om het clandestiene grensverkeer stil te leggen. De draad was 357 kilometer lang en heeft een duizendtal mensenlevens gekost. In 2008 werd in Zondereigen een strook van deze grensafsluiting als vredesmonument heropgericht. Sindsdien staat de dodendraad centraal bij allerlei pedagogische initiatieven en worden er groepen rondgeleid. In 2013 werden bovendien twee permanente wandelingen en een fietsroute gerealiseerd.